Onze missie

De stichting heeft als missie geëngageerde vormgeving te stimuleren en wil:

Draagvlak creëren voor de erfenis van de fabriek en Utrecht Manifest, waarbij vraagtekens worden gezet bij het relativisme van het post-moderne denken en daar tegenover persoonlijke betrokkenheid en ethisch handelen worden gesteld.

Een duurzame basis bieden aan cultureel onderzoek op het vlak van vormgeving (product, grafisch, omgeving).

‘Makers’ in verschillende stadia samenbrengen lokaal, nationaal en internationaal.

De stichting acht het een logisch vervolg om na 10 jaar onderzoek en discussie en vijf biënnales in het kader van Utrecht Manifest, deze erfenis NU te vertalen naar een praktische variant. Zij doet dat door middel van een strenge programmering en een actief uitnodigend beleid.

Daartoe is een meerjarenplan in ontwikkeling door een bestuur, dat wordt gevormd door Harm Scheltens (voorzitter, oud directeur Pastoe), Marcel Lebon (penningmeester, lid Raad van Commissarissen Danone), Arnoud van Mosselveld (secretaris, kunstenaar), Pieter Hooimeijer (bestuurslid, hoogleraar sociale geografie en demografie Universiteit Utrecht) en Arlette Kerkhof (directeur Expertise Centrum Creatief Ondernemerschap HKU).

De stichting wordt daarbij geadviseerd door Wim Crouwel, Bruno Ninaber van Eyben en Frits Lintmeijer. De stichting heeft geen personeel in dienst en de bestuursleden werken geheel belangeloos.

Contact opnemen

Heeft u een vraag over de tentoonstelling of een van de lezingen? Nee dan contact met ons op!